Home

Complete verwarmingsaudit

De wintermaanden leiden ertoe dat op veel industrieterreinen pijpen, instrumenten en vaten bevriezen, hetgeen resulteert in dure stilstand, productieverlies, gebarsten pijpen en waterschade. Om dit op uw terrein te voorkomen kan Thermon een uitgebreide verwarmingssysteemaudit leveren voor zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke omgevingen. Deze gedetailleerde analyse biedt een mogelijkheid om verwarmingsproblemen aan te pakken en kostbare uitval te voorkomen.

Productie- en omzetverlies vormen slechts het begin van de kosten die gemoeid zijn met het herstellen van veroorzaakte problemen. De beschadigde pijpen, instrumenten en vaten moeten gerepareerd of vervangen worden, de elektrische verwarming moet vervangen of hersteld, de warmte-isolatie vervangen en toegangsuitrusting opgezet voor de duur van het werk. Daarnaast zijn resources voor planning, bouw, HSE en permissies nodig ter ondersteuning van het proces.

De belangrijkste afwegingen om betrouwbaarheid van uw elektrische verwarmingssystemen op lange termijn te verzekeren, zijn::

  • Schakel de fabrikant van de elektrische verwarming in om de kwaliteit en de juiste keuze van producten te verzekeren
  • Zorgen dat producten geschikt zijn voor de levensduur van de fabrieksuitvoering (minimum van 20 jaar) in overeenstemming met IEEE-benchmarktesten
  • Selecteer een fabrikant die onderzoeksdiensten en gedetailleerde rapporten kan leveren ten aanzien van de conditie of uw bestaande elektrische verwarmingssystemen
  • Kies een fabrikant met gedetailleerd ontwerpervaring met de mogelijkheid om documentatie 'zoals gebouwd' te verstrekken die nauwkeurig elk nieuw geïnstalleerd systeem zal weerspiegelen
  • Kies waar nodig een fabrikant die meer dan 25 jaar ervaring heeft in het installeren van complexe elektrische verwamingsprojecten
  • Schakel de fabrikant in die uw systeem zal onderhouden om voor probleemloze uitvoering te zorgen en de noodzaak weg te nemen van grote opknapbeurten in de toekomst

Ontvang om de betrouwbare en veilige werking van uw installatie te verzekeren een beoordeling van uw bestaande systemen, die snel en gemakkelijk kan worden geregeld.
Neem contact op met Thermon voor assistentie bij het ontwerpen.

Flyer van verwamingssysteemaudit
Onderhoud en probleemoplossing
Instructie voor elektrische verwarmingsinstallatie