Home

Scheepvaarttoepassingen motortankschepen IWW

Verwarming wordt gebruikt voor vele doeleinden in de scheepvaartindustrie, die elk specifieke kennis en ervaring vereisen. Een van de typische werkterreinen is verwarming voor leidingen aan dek op motortankschepen voor olie, chemische producten, bitumen en spijsolie.

Met aanzienlijk succes heeft Thermon verwarmingssystemen ontworpen voor vorstbescherming en temperatuurhandhaving bij:
• Leidingen voor laden en lossen
• Leidingen voor gas/resulterende damp
• Strip- en schoonmaakleidingen
• Leidingen voor brandstofolie
• Opslagtanks en -vaten
• Dek- en tankschoonmaakleidingen
• Brandbeveiligingsleidingen
• Brandstof- en druipleidingen voor machinekamers
• Overhevelingsleidingen
• Verdelers
• Veiligheidsdouches

Alle Thermon verwarmingskabels die voor de scheepvaartindustrie worden gebruikt, voldoen aan de eisen van Lloyd's Register

Handhaving tot 65°C - verwarmingskabeltype BSX

Handhaving tot 121°C - verwarmingskabeltype HTSX

Alle hierboven vermelde materialen voldoen aan de normen IEEE515, IEC 62086-1 en IEC 620079-30-1.De geïnstalleerde verwarmingsmaterialen kunnen ofwel worden geregeld door lokale thermostaten ofwel door middel van de Thermon TC elektronisch verwarmingsregelaar TC 816 die zich vaak in de stuurhut of de machinekamer bevindt. Meer en meer wordt de elektronische regelaar gebruikt voor het regelen en bewaken van de leidingtemperaturen vanuit een centraal punt om veiligheidsredenen en, niet in het minst, vanwege het bedienen door één persoon.download de pdf-versie