Home

Ontwerphandleiding voor 'complex piping'

Deze ontwerphandleiding gaat over de verwarmingsvereisten van complex piping. Of de toepassing nu een klein project of een compleet netwerk van leidingen en apparatuur betreft, ontwerpen van een elektrisch verwarmingssysteem voor complex piping wordt vereenvoudigd door het gebruik van Thermon zelfregelende kabels. De informatie in deze ontwerphandleiding voorziet de lezer van een stapsgewijze procedure voor het kiezen van de juiste verwarmingskabel, gebaseerd op:

• Leidingmaat• Maximale omgevingstemperatuur
• Soort en dikte thermische isolatie• Opstarttemperatuur van verwarmingskabel
• Gewenste gehandhaafde temperatuur• Beschikbare voeding
• Maximale blootstellingstemperatuur• Classificatie van elektrisch gebied

Nadat de stappen zijn gevolgd die in deze ontwerphandleiding zijn beschreven, kan de lezer een materialenlijst voor een verwarmingssysteem ontwerpen, selecteren en/of specificeren of samenstellen.

Gewoonlijk bevindt de complex piping zich in een proceseenheid en bestaat deze uit relatief korte leidingdelen met frequente T-aansluitingen, en ook in-line kleppen, pompen en bijbehorende procesapparatuur die eveneens verwarming nodig hebben. Circuits kunnen in lengte uiteenlopen van een aantal voet (minder dan een meter) tot honderden voet (meters); maar het gemiddelde is gewoonlijk 100 voet (30 meters) of minder.

Voor toepassingen die uiteenlopen van vorstbescherming voor waterleidingen tot handhaving van verhoogde procestemperaturen tot wel 300°F (149°C), worden Thermon zelfregelende, op maat/lengte af te knippen, parallelle weerstand verwarmingskabels aanbevolen. Variaties in het warmteverlies van de geïsoleerde leiding (vanwege apparatuur, ondersteuningen en/of isolatie) worden gecompenseerd door de PTC (Positieve Temperatuur Coëfficiënt)-eigenschap van de verwarmingskabel. Thermon biedt verwarmingskabels aan die specifiek ontworpen, gefabriceerd en goedgekeurd zijn voor het dekken van wijd uiteenlopende toepassingen.

BSX ™ . . . Gemaakt voor vorstbescherming en temperatuurhandhaving op of onder 150°F (65°C) is BSX goed geschikt voor zowel metallic als niet-metallic leidingen en apparatuur.
BSX

RSX ™ 15-2 . . . Gemaakt voor toepassingen waarbij watt-dichtheidseisen het gebruik uitsluiten van het standaardassortiment BSX-kabels...
RSX"

HTSX ™ . . . Gemaakt voor handhaving van procestemperatuur of vorstbescherming tot 250°F (121°C) en bestand tegen onderbroken blootstelling aan temperaturen (ingeschakeld) tot 420°F (215°C), onderbroken blootstelling aan temperaturen (uitgeschakeld) tot 482°F (250°C) en doorlopende blootstelling (uitgeschakeld) aan tot 400°F (204°C). De kabel is bestand tegen blootstelling aan temperaturen waarmee reinigen met stoom gepaard gaat.
HTSX

VSX ™ . . . Gemaakt voor handhaving van procestemperatuur of vorstbescherming tot 300°F (149°C) en bestand tegen onderbroken blootstelling aan temperaturen (ingeschakeld) tot 450°F (232°C), onderbroken blootstelling aan temperaturen (uitgeschakeld) tot 482°F (250°C) en doorlopende blootstelling (uitgeschakeld) aan tot 400°F (204°C).
VSX

Computer Aided Design-programma . . . Thermon heeft het uitgebreide en toch eenvoudige te gebruiken computerprogramma CompuTrace® ontwikkeld, dat voor gedetailleerde ontwerp- en prestatie-informatie zorgt. Gebruikers van CompuTrace kunnen toepassing-specifieke informatie invoeren in het programma om gedetailleerde elektrische en thermische prestatie-informatie te ontvangen. De berekeningen die het programma uitvoert zijn gebaseerd op de formules die zijn voorgeschreven in IEEE norm 515-2004.

De informatie ingevoerd in of verkregen van CompuTrace kan worden afgedrukt en samenvattingsrapporten, waaronder 'laaddiagram'-informatie, kunnen worden geëxporteerd voor gebruik in andere programma's. Terwijl CompuTrace een waardevol hulpmiddel is bij het ontwerpen van een verwarmingssysteem, zullen de ontwerpstappen die beschreven zijn in deze handleiding nog altijd de basis vormen voor het bepalen van het ontwerpproces dat noodzakelijk is voor een goed functionerend verwarmingssysteem.

download de pdf-versie