ThermonPrimaryLogo_2017.svg

Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan op de website stemt u in met het gebruik van cookies. Ok

Informatie over privacy

Onze privacyprincipes zijn in de kern wereldwijd hetzelfde binnen Thermon:

 • Wij verkopen noch verhuren uw gegevens aan derde partijen.
 • Wij geven geen tot uw persoon te herleiden gegevens af aan adverteerders.
 • Wij laten u bepalen hoe wij contact met mogen opnemen wanneer u toetreedt tot onze gemeenschap.
 • Wij gebruiken veilige, beveiligde versleutelingstechnologie om tot uw persoon te herleiden gegevens te beschermen.
 • Wij tolereren geen spam (ongevraagde, commerciële e-mail).

SAMENGEVAT PRIVACYBELEID

 • We verkopen noch verhuren uw gegevens en zullen uw gegevens alleen bekendmaken in overeenstemming met ons Privacybeleid en/of met uw toestemming.
 • We doen ons best u te vertellen welke gegevens wij van u verzamelen en wat wij ermee doen.
 • We laten u uw gegevens wijzigen, zodat u deze actueel kunt houden.
 • We geven u keuzes voor de wijze waarop u wilt dat Thermon contact met u opneemt.
 • We werken met veilige, beveiligde technologie en andere programma's voor privacybescherming om uw gegevens veilig te houden bij Thermon.
 • We zullen u er altijd van in kennis stellen als en wanneer ons privacybeleid wijzigt en de mogelijkheid geven een dergelijke wijziging af te wijzen.
 • Voor diensten of functies van derden binnen Thermon die gekozen heeft, worden uw gegevens alleen gedeeld met deze derde partijen wanneer dat absoluut noodzakelijk is en onder geheimhouding.
 • Als andere Thermon-bedrijven toegang hebben tot uw gegevens in overeenstemming met het beleid, moeten zij uw gegevens ten minste zo strikt beschermen als wij dat doen.
 • Wij staan derde partijen niet toe de gegevens die wij hen verstrekken te verkopen of deze op andere wijze bekend te maken zonder uw toestemming.

PRIVACYBELEID

Overzicht -- Privacy is zeer belangrijk voor ons. Onze privacy-praktijken blijven voldoen aan hoge normen met handhaving door onafhankelijke organisaties. Als onderdeel van de normale uitvoering van onze diensten verzamelen wij gegevens over u en openbaren die in sommige gevallen. Dit Privacybeleid beschrijft de gegevens van u die wij verzamelen en wat er met deze informatie mag gebeuren. Hoewel dit beleidsdocument misschien lang lijkt, hebben wij een gedetailleerd beleid opgesteld omdat wij denken dat u zoveel mogelijk moet weten over Thermon's praktijken zodat u afgewogen beslissingen kunt nemen. De privacypraktijken in deze verklaring gelden voor de website http://www.thermon.com/ en gelden in zijn algemeenheid voor de websites van onze dochterondernemingen of partners waarmee wij samenwerken (samen de "Site"). Al onze dochterondernemingen en samenwerkingspartners werken onder gelijksoortige privacypraktijken als beschreven in dit Privacybeleid en, onderworpen aan de voorschriften van het toepasselijke recht, streven wij ernaar te zorgen voor een consistente set van privacypraktijken binnen de wereldwijde Thermon-gemeenschap.

Zoals hieronder beschreven, worden sommige tot uw persoon te herleiden gegevens bekendgemaakt aan derde partijen en door ons en derde partijen gebruikt. Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden gaat u er expliciet mee akkoord dat wij tot uw persoon te herleiden gegevens gebruiken en bekendmaken. Dit Privacybeleid is opgenomen in en valt onder de voorwaarden van de Thermon-gebruikersovereenkomst.

Een speciale opmerking over kinderen. Kinderen komen niet in aanmerking voor het gebruikmaken van onze diensten en wij verlangen dat minderjarigen (jonger dan 18) ons geen persoonlijke gegevens toezenden. Bent u een minderjarige, dan kan u allen van deze dienst gebruikmaken samen met uw ouders of voogd.

Gegevens die wij verzamelen.

Ons voornaamste doel voor het verzamelen van persoonlijke gegevens is het aan u leveren van een soepele, efficiënte, en afgestemde ervaring. Wij kunnen hiermee diensten en eigenschappen leveren die het meest waarschijnlijk voldoen aan uw behoeften en onze service zo instellen dat uw ervaring eenvoudiger wordt. Onder sommige omstandigheden kan het zijn dat wij om bepaalde extra financiële gegevens vragen, zoals, maar niet uitsluitend: of u bij de inschrijving gebruikmaakt van een e-mailaccount bij een gratis e-maildienst. We gebruiken uw financiële gegevens, inclusief creditcardgegevens om uw naam, adres en andere informatie te verifiëren.

We volgen bepaalde informatie automatisch op basis van uw gedrag op onze site. We gebruiken deze informatie voor intern onderzoek aan onze gebruikersdemografie, -interesses en -gedrag met als doel u en onze gemeenschap beter te begrijpen en te bedienen. Onder deze informatie kan de URL vallen waarvandaan u net bent gekomen (of deze URL nu van onze site is of niet), naar welke URL u vervolgens gaat (of deze URL nu van onze site is of niet), van welke browser u gebruikmaakt en wat uw IP-adres is.

We gebruiken voor het verzamelen van gegevens op bepaalde pagina's van onze site apparaten zoals 'cookies'. 'Cookies' zijn kleine bestanden die op uw harde schijf worden geplaatst en ons assisteren in het leveren van afgestemde diensten. We bieden ook bepaalde functionaliteit die alleen beschikbaar is via het gebruik van een 'cookie'. Ook gebruiken wij cookies om te zorgen dat u minder vaak uw wachtwoord hoeft in te vullen tijdens een sessie. Cookies kunnen ons ook helpen bij het verstrekken van informatie die gericht is op uw interesses. De meeste cookies zijn 'sessiecookies', wat betekent dat ze automatisch worden verwijderd van uw harde schijf na afloop van de sessie. Het staat u altijd vrij onze cookies af te wijzen wanneer uw browser dat toelaat, maar in dat geval is het mogelijk dat u bepaalde functionaliteit op onze site niet kunt gebruiken en kan het zijn dat u vaker uw wachtwoord moet invullen tijdens een sessie.

Daarnaast kunt u 'cookies' of iets vergelijkbaars tegenkomen op bepaalde pagina's van onze site die door derde partijen zijn geplaatst. Als u bijvoorbeeld een pagina bekijkt die is gemaakt door een gebruiker, kan er een 'cookie' geplaatst zijn in de webpagina. Wij hebben geen controle over de cookies van derde partijen.

Als u ervoor kiest om berichten te posten in onze forums, chatrooms of andere berichtgebieden of feedback achterlaat voor andere gebruikers, zullen we de informatie verzamelen die u aan ons verstrekt.

Als u ons persoonlijke correspondentie, zoals e-mails of brieven stuurt, of indien andere gebruikers of derden ons correspondentie over uw activiteiten of berichten op de site toesturen, kunnen wij dergelijke informatie in een bestand specifiek voor u verzamelen.

Als u voor Thermon registreert op een andere website of gebruikmaakt van een website die een dienst levert voor Thermon of een website die helpt omuw activiteit op Thermon te vergemakkelijken, kan die website persoonlijke informatie over u en uw transacties aan Thermon verstrekken.

Ons gebruik van uw gegevens.

We maken gebruik van gegevens in het dossier dat we over u hebben, en van andere informatie die wij krijgen van uw huidige en vroegere activiteiten op de site, om geschillen op te lossen, problemen op te lossen en onze Servicevoorwaarden te handhaven. Soms kunnen we kijken naar meerdere gebruikers om problemen te identificeren en geschillen op te lossen, en in het bijzonder kunnen wij uw gegevens onderzoeken om gebruikers met meerdere gebruikersnamen of aliassen te identificeren.

U gaat ermee akkoord dat wij tot uw persoon te herleiden gegevens van u gebruiken om onze marketing- en promotie-inspanningen te verbeteren, om gebruik van de site te analyseren, voor het verbeteren van onze inhoud en productaanbod, en voor het aanpassen de inhoud, lay-out en diensten van onze site. Deze worden gebruikt voor het verbeteren van onze site en het afstemmen ervan op uw behoeften

U gaat ermee akkoord dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen en u informatie aan u te verstrekken die, in sommige gevallen, gericht is op uw interesses, zoals gerichte banneradvertenties, administratieve kennisgevingen, aanbiedingen van producten en communicaties relevant voor uw gebruik van de Site. Door akkoord te gaan met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid, gaat u er expliciet mee akkoord deze informatie te ontvangen. Als u deze berichten niet wilt ontvangen, raden wij u aan de keuze om bepaalde berichten niet te aan te geven op de inschrijvingspagina. U kunt uw voorkeur voor te ontvangen berichten op elk moment wijzigen.

Onze bekendmaking van uw gegevens.

Als gevolg van de bestaande regelgeving kunnen wij niet garanderen dat al uw privéberichten en andere gegevens die tot u persoonlijk te herleiden zijn, nooit bekendgemaakt zullen worden op manieren anders dan in dit Privacybeleid beschreven. Bij wijze van voorbeeld (zonder beperking van het voorgaande), kunnen we gedwongen worden om informatie bekend te maken aan de overheid of derden onder bepaalde omstandigheden, kunnen derden onrechtmatig transmissies of privé-berichten onderscheppen of openen, of gebruikers kunnen misbruik of verkeerd gebruik maken van uw gegevens die zij verzamelen via onze Site. Daarom, hoewel we werken volgens industriestandaardpraktijken om uw privacy te beschermen, kunnen we niet beloven, en moet u niet verwachten, dat tot u persoonlijk te herleiden gegevens of privéberichten altijd privé blijven.

Uit beleidsprincipe verkopen nog verhuren wij tot u persoonlijk te herleiden gegevens niet aan derden. In wat volgt worden echter een aantal van de manieren beschreven waarop tot u persoonlijk te herleiden gegevens openbaar mogen worden gemaakt.

Thermon-gemeenschap.

Op de Site bent u herkenbaar aan uw gebruikersnaam. Wanneer u ervoor kiest uw e-mailadres te gebruiken als uw gebruikersnaam, zullen wij uw e-mailadres bekendmaken aan andere gebruikers en derde partijen. Als gevolg daarvan kunnen andere gebruikers en derde partijen u ongevraagde e-mail toesturen en al uw openbare activiteiten op de Site aan uw persoon koppelen. Hoewel onze pagina's zijn gecodeerd met headers die robots weren, kunnen anderen illegaal proberen om uw e-mailadres automatisch te verzamelen van onze site. Hieronder beschrijven wij hoe u uw gebruikersnaam kunt wijzigen. Zelfs wanneer uw gebruikersnaam niet uw e-mailadres is, kan uw gebruikersnaam worden gebruikt om u en uw activiteiten op de Site te herkennen.

Andere bedrijfsonderdelen.

We delen veel van onze gegevens, inclusief gegevens die tot u persoonlijk te herleiden zijn, met onze dochterondernemingen, samenwerkingspartners, gemachtigden en distributeurs die toegewijd uw online behoeften en aanverwante diensten dienen over de hele wereld. Onze dochterondernemingen en partners volgen privacypraktijken die alle gebruikers niet minder beschermen dan onze praktijken die in dit document zijn beschreven, in zoverre als toegestaan is door het toepasselijke recht. Het is mogelijk dat Thermon, haar dochterondernemingen, haar partners, of een combinatie daarvan, fuseren of worden overgenomen door een andere bedrijfsentiteit. Wanneer een dergelijke combinatie optreedt, moet u ervan uitgaan dat Thermon enkele of al uw gegevens zal delen om door te gaan met levering van de dienst. U wordt op de hoogte gesteld van een dergelijke gebeurtenis (in zoverre het voorkomt) zoals aangegeven in 'Kennisgeving' en wij zullen eisen dat de nieuwe gecombineerde entiteit de praktijken volgt die zijn bekendgemaakt in dit Privacybeleid.

Aanvragen in verband met wetten regels.

Thermon werkt mee bij verzoeken van justitie, evenals andere derde partijen in het kader van wetshandhaving. Wij kunnen (en u machtigt ons om) informatie over u aan wetshandhavings- of andere overheidsfunctionarissen zoals wij, naar eigen goeddunken, noodzakelijk of passend achten in verband met enige activiteit die illegaal is of ons of u juridisch aansprakelijk kan maken.

Gebruik door u van gegevens van andere gebruikers.

Om interactie mogelijk te maken tussen alle leden van de Thermon-gemeenschap geeft onze service u beperkte toegang tot de contactgegevens van andere gebruikers. Door akkoord te gaan met onze Servicevoorwaarden, gaat u ermee akkoord dat, met betrekking tot de persoonlijke gegevens van andere gebruikers die u verkrijgt via de Site of via Thermon-gerelateerde communicatie of Thermon-gefaciliteerde transactie, Thermon u hierbij het recht geeft om dergelijke informatie te gebruiken voor: (a) Thermon-gerelateerde communicatie die geen ongevraagde commerciële boodschappen zijn, (b) het gebruik van diensten die worden aangeboden via Thermon, en (c) elk ander doel waarmee dergelijke gebruiker uitdrukkelijk instemt na toereikende bekendmaking van het/de doeleind(en). In alle gevallen moet u gebruikers de mogelijkheid geven zichzelf uit uw database te verwijderen en een mogelijkheid om controleren welke gegevens u van hen hebt verzameld. Bovendien mag u in geen geval, behalve zoals gedefinieerd in deze sectie, tot de persoon te herleiden gegevens van een andere gebruiker onthullen aan derden zonder onze toestemming en de toestemming van die andere gebruiker na toereikende bekendmaking. Wees u ervan bewust dat de rechtshandhavers en andere rechthebbenden verschillende rechten worden gegeven met betrekking tot de informatie waartoe zij toegang hebben.

Thermon en onze gebruikers tolereren geen spam. Daarom bent u, zonder beperking van het voorgaande, niet gerechtigd om een Thermon gebruiker toe te voegen aan uw mailinglijst (e-mail of fysieke mail) zonder de uitdrukkelijke toestemming daarvan na toereikende bekendmaking. Stuur de webmaster een e-mail wanneer u Thermon-gerelateerde spam aan Thermon wilt melden.

Controle over uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor alle acties die worden uitgevoerd met uw gebruikersnaam en wachtwoord, inclusief kosten. Daarom raden wij u af uw wachtwoord voor Thermon aan derde partijen bekend te maken. Wanneer u ervoor kiest om uw gebruikersnaam en wachtwoord of uw gegevens met derde partijen te delen voor het leveren van bijkomende diensten, bent u verantwoordelijk voor alle acties uitgevoerd met uw gebruikersnaam en wachtwoord en daarom dient u het privacybeleid van deze derde partij te controleren. Raakt u de controle over uw wachtwoord kwijt, dan kunt u substantiële controle over persoonlijke gegevens kwijt raken en kunt te maken krijgen met wettelijk bindende acties die namens u zijn uitgevoerd. Daarom dient u, wanneer uw wachtwoord op enigerlei wijze gecompromitteerd is, onmiddellijk uw wachtwoord te wijzigen zoals hieronder beschreven.

Uw persoonlijke gegevens controleren en wijzigen.

Na het inschrijven kunt u de gegevens inzien en wijzigen, die u verzond tijdens het inschrijven, waaronder:

 • Uw gebruikersnaam en e-mailadres. Wanneer u uw gebruikersnaam wijzigt, houden wij uw oude gebruikersna(a)m(en) bij plus uw nieuwe gebruikersnaam.
 • De gegevens van uw inschrijving, zoals: naam, bedrijf, adres, stad, staat, postcode, land, eerste telefoonnummer, tweede telefoonnummer, faxnumber en geslacht.
 • Uw wachtwoord.
 • Uw creditcardnummer en de vervaldatum, en andere financiële gegevens.

U dient uw gegevens direct bij te werken wanneer deze veranderen. Eenmaal geplaatst, kunt u publiek geplaatste berichten in onze chatruimten of andere berichtgebieden of het feedbackgebied niet wijzigen of verwijderen.

Op uw verzoek zullen wij uw account, contactgegevens en financiële gegevens verwijderen uit onze actieve databases. E-mail een dergelijk verzoek naar webmaster@thermon.com. Dergelijke gegevens worden gedeactiveerd zodra dat redelijkerwijs mogelijk is in overeenstemming met ons deactiveringsbeleid en het toepasselijke recht.

In sommige gevallen zullen wij gegevens die u ons verzocht te verwijderen in onze bestanden bewaren, zoals voor het beslechten van geschillen, oplossen van problemen en handhaven van onze Servicevoorwaarden. Verder worden dergelijke gegevens nooit volkomen verwijderd uit onze databases vanwege technische en juridische beperkingen, waaronder opgeslagen 'back-ups'. Daarom moet u niet verwachten dat alle tot uw persoon te herleiden gegevens volledig worden verwijderd uit onze databases in reactie op uw verzoek.

Andere gegevensverzamelaars.

Behalve waar dit uitdrukkelijk anders is aangegeven in dit Privacybeleid, gaat het in dit document uitsluitend om het gebruik en de bekendmaking van gegevens die wij van u verzamelen. Voor zover u uw gegevens met andere partijen deelt op onze Site of andere sites via internet, kunnen er andere regels gelden voor openbaarmaking door hen van de gegevens die u aan hen bekendmaakt. In zoverre wij werken met derde partij-adverteerders, houden zij zich aan hun eigen privacybeleid. Omdat Thermon geen controle heeft over het privacybeleid van derde partijen, bent u afhankelijk van het privacybeleid van de derde partij. Wij raden u aan vragen te stellen voordat u persoonlijke gegevens bekendmaakt aan anderen.

Beveiliging.

Thermon werkt volgend industriestandaardpraktijken voor het veiligstellen van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens, inclusief 'firewalls' en Secure Socket Layers. Thermon behandelt gegevens als een bezit dat beschermd moet worden tegen verlies en ongeautoriseerde toegang. We gebruiken veel verschillende beveiligingstechnieken om dergelijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang door gebruikers binnen en buiten het bedrijf. 'Perfecte beveiliging' bestaat echter niet op het internet.

Opmerking. We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen op basis van uw opmerkingen en onze behoefte om nauwkeurig onze handelswijze bij het verzamelen en openbaar maken van gegevens weer te geven. Alle wijzigingen aan dit beleid zijn van kracht nadat we u ten minste dertig (30) dagen van tevoren in kennis hebben gesteld van de veranderingen door het sturen van e-mail aan gebruikers die een dergelijke kennisgevingvoorkeur hebben geselecteerd. Wij stellen u (30) dagen van tevoren in kennis om u de gelegenheid te geven Thermon te laten weten of u akkoord bent met de wijzigingen.