Home

Probleemoplossing

De volgende informatie is bedoeld als hulp bij het oplossen van problemen met elektrische verwarmingssystemen. Het hoofddoel is om een beter idee te geven van de elementen die nodig zijn voor een succesvolle verwarmingsinstallatie. Een van de meest belangrijke elementen is de thermische isolatie.

Voer voordat u de verwarmingsleverancier belt eerst een visuele inspectie van de installatie uit. Misschien is de thermische isolatie nat, beschadigd, of eenvoudigweg niet aanwezig. Overweeg ook de mogelijkheid dat reparatie of onderhoud van in-line of zich in de nabijheid bevindende apparatuur geresulteerd geresulteerd kan hebben in schade aan de verwarmingsapparatuur. Dit zijn veelvoorkomende oorzaken van verwarmingsproblemen die vaak over het hoofd worden gezien. Andere mogelijke oorzaken zijn hieronder op rij gezet, samen met hun symptomen en oplossingen.

Als vermoed wordt dat een elektrisch verwarmingscircuit beschadigd is, moet er een diëlektrische isolatieweerstandtest (meggertest) worden uitgevoerd met behulp van een megger van 2500 Vdc voor polymeer geïsoleerde verwarmingskabels, of 1000 Vdc voor M.I.-kabels. Met periodieke testen en accurate informatiebestanden wordt een 'normaal' werkingsbereik vastgesteld (zie het Inspectierapportformulier op pagina 3). Metingen van diëlektrische isolatieweerstand die van het normale bereik afwijken kunnen zo op een snelle manier aanduiden dat een kring beschadigd is.

Maak een keuze uit de symptomen hieronder:Opmerkingen ...

1. Flexibele verwarmingskabels met plastic mantel kunnen op locatie verbonden worden; M.I.-kabels moeten meestal vervangen worden.

2. Mechanische thermostaatsensors kunnen niet gerepareerd of vervangen worden; Weerstandstemperatuur- of thermokoppelsensors kunnen vervangen worden. Sommige regelaars hebben vervangbare contacten/relais of kunnen een handmatige reset vereisen als er in het verwarmingscircuit een "onderbreking-uit"-omstandigheid is gedetecteerd.

3. De werking van de meeste elektrische verwarmingskabels wordt enorm beïnvloed door veranderingen in de voedingsspanning. Neem voordat u wijzigingen aanbrengt contact op met de kabelfabrikant met informatie over de beschikbare spanningssoorten. Anders kan dit in sommige gevallen een kabeldefect en/of elektrische veiligheidsrisico's tot gevolg hebben.